İdare Hukuku

# KKTC'de idarenin her türlü karar ve işlemi Anayasa'nın 154.maddesi gereğince Yüksek Idare Mahkemesi'nin münhasıran yargı denetimine tabidir. 

# Her türlü idari karar ve işleme karşı sadece Yüksek Mahkeme bünyesinde faaliyet gösteren Yüksek İdare Mahkemesi'nde dava açılabilir.

# İdarenin sadece karar ve işlemlerine karşı değil ayni zamanda ihmal eylediği konularda da aleyhine dava açılabilir. Örneğin alması gerekli bir kararı almaması veya mevzuat gereğince yapması gereken bir işlemi yapmaması nedeniyle hakkınız doğrudan doğruya olumsuz yönde etkilendiyse idare aleyhine dava açılabilir.

# Anayasa'nın 154.maddesi gereğince YİM'de dava açılabilmesi için kişinin (gerçek veya tüzel kişi) menfaatinin doğrudan doğruya olumsuz yönde etkilenmesi gerekir. 

# İdarenin karar veya işlemi veya ihmaline karsı dava açma süresi 75 gündür. Dolayısıyla dava açmak amacında olan herkes bu süre içerisinde dava açmalıdır. Çünkü bu süre hak düşürücü süredir.

# Daha detaylı bilgi için lütfen iletişim kurunuz. 

Bilgi Formu

© 2019 by Reynar & Atlı