Hakkımızda

Reynar & Atlı Hukuk Ofisi ve Danışmanlık
 

2018 yılının Eylül ayında Av.Tacan Reynar ve Av.Mine Atlı tarafından kurulan R&A Hukuk Ofisi ve Danışmanlık, o günden bugüne her geçen gün büyüyen portföyü ile hukukun her alanında müşterilerine hizmet vermeye devam etmektedir. 

R&A Hukuk Ofisi ve Danışmanlık her biri kendi çalışma alanlarında uzmanlaşmış avukat ve danışman ekibi ile Kıbrıs'ın Kuzeyinde olduğu gibi Güney Kıbrıs'ta ve yurtdışında bulunan işbirliği ofisleriyle müşterilerine etkin, hızlı ve güvenilir hizmet veriyor.

Müşterilerimize sunduğumuz hizmetleri daha detaylı incelemek için lütfen bizimle iletişim kurun.

 
Ekibimiz
Tacan REYNAR (Kurucu Ortak)

tacanreynar@hotmail.com | Tel: 05428807083

Mine ATLI (Kurucu Ortak)

mineatli1@hotmail.com | Tel: +90 392 227 1085

Tacan Reynar 2004 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra yine aynı üniversitede Kamu Hukuku alanında 'Federasyonlarda Federal Yönetim ile Federe Yönetimler Arasındaki ilişkiler ve Yetki Uyuşmazlıklarının Çözümü' başlıklı tez çalışması ile yükseklisansını tamamladı. Yükseklisans eğitimine devam ettiği esnada avukatlık stajını bitirdi ve avukat olarak çalışmaya başladı. Yaklaşık 1 yıl boyunca DAÜ HF'de yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak KKTC Anayasa ve Idare Hukuku dersleri verdi.

2006 yılında Lefkoşa'da kendi hukuk ofisini kuran Reynar daha sonra Ekim 2010 tarihinde KKTC Yüksek Adliye Kurulu tarafından kaza mahkemesi yargıçlığına/hakim olarak atandı. Reynar bu görevi süresince birçok mahkemede hukuk, aile ve ceza davalarında baktı. Kıdemli yargıç olarak görev yaptığı bir esnada 8 yıl sürdürdüğü yargıçlık görevinden 2018 yılının Mayıs ayında istifa etti. Ardından da Av.Mine Atlı ile birlikte Eylül 2018 tarihinde R&A Hukuk Ofisi'ni kurdu. 

Reynar gerek ögrencilik döneminde gerekse sonrasında birçok sivil toplum örgütünde aktif görevlerde bulundu.  

Özellikle siyaset, kamu hukuku, insan hakları ve uluslararası ceza yargılaması üzerine Harvard, Yale, Leiden, Pennsylvania, Londra (University of London) Üniversiteleri yanında, Amnesty International, Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi uluslararası kuruluşların sertifika ve eğitim programlarına katıldı. Şu anda Kıbrıs'ta yayın yapan birçok gazete yanında kendi internet sitesinde de yazılar yazmaktadır. İyi derecede ingilizce bilmektedir. 

Uzmanlık Alanları: Anayasa ve Idare Hukuku, Iş Hukuku, Insan Hakları Hukuku,Ticaret ve Mülkiyet Hukuku, Marka-Patent Hukuku, Ceza Hukuku.

İletişim: + 90 542 8807083

tacanreynar@hotmail.com

www.tacanreynar.net (Kişisel Web Sitesi)

https://medium.com/@tacanreynar (Medium Yazıları)

LinkedIn Profile

Mine Atlı, Güney Kıbrıs'ta eğitim veren Kıbrıs Üniversitesi'nin İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra İngiltere’nin City Londra Üniversitesi'nde hukuk eğitimini tamamlayarak  avukatlık yapmaya başladı.

Feminist bir barış aktivisti olan Atlı, cinsiyet eşitliği, barış kültürü ve demokrasi savunuculuğu yapan bir çok kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütünde gönüllü olarak görev yaptı. 2014 yılı yerel seçimlerinde Lefkoşa Türk Belediyesi Meclisi'ne meclis üyesi olarak seçilen Atlı, Belediye'nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi'nin koordinatörü olarak sığınma evi ve toplumsal cinsiyet eşitliği biriminin kuruluşuna katkı koydu.

Lahey, Viyana, Londra, İstanbul ve Washington gibi Avrupa ve ABD’nin çeşitli şehirlerinde ev içi şiddet ve azınlık hakları eğitimi alan Atlı, Kıbrıs’ın Kuzeyinde Ev İçi Şiddet Yasa Taslağı'na önemli katkılar koymuştur. Adli yardım müessesesinin ülke mevzuatına yerleşmesi için çalışmalar yürüten Atlı, sivil toplum alanında kadın haklarına yönelik etkin çalışmalar yürütmektedir.

Atlı, 2018 yılında Av.Tacan Reynar ile birlikte R&A Hukuk ve Danışmanlık Ofisi'ni kurdu. 

2019 yılının Ocak ayında ise Av.Mine Atlı, Washington-ABD’de düzenlenen uluslararası organizasyonda (IVLP) “Sosyal İnovasyon ve Değişim” alanında dünyada sadece 1 kişiye verilen uluslararası ödülün sahibi oldu. Ödül dünya çapında insan hakları alanında etkin çaba gösteren sivil toplum aktivistlerine veriliyor. Mine Atlı ödüle kadın hakları alanında göstermiş olduğu çalışmaları nedeniyle aday gösterildi ve dünya çapında 116 aday arasından ödüle layık görünen tek kişi oldu. Atlı ileri düzeyde Ingilizce ve orta düzeyde Yunanca bilmektedir.

Uzmanlık Alanları: Aile Hukuku, Velayet, Nafaka Davaları, Insan Hakları ve Ayrımcılıkla Mücadele, Sözleşmeler Hukuku, Tazminat, Haksız Fiiller Hukuku.

İletişim:

mineatli1@hotmail.com

Bizim Değerlerimiz

#insan hakları için etkin ve yılmadan mücadele eden, #çoğulculuk temelinde demokratik hukuk devleti idealini savunan, toplumsal #çeşitliliği destekleyen, toplumdaki tüm azınlıkların, etnik, kültürel, dinsel, fikirsel ve cinsiyet ayrımcılığına uğrayan her insanın yanında yer almayı hukukçu sorumluluğu kabul eden,#barışsever olmayı, #özgürlüklerin genişlemesini, insanların güvenli bir çevrede, huzur içinde yaşamasını arzulayan, hukukun üstünlüğünü ve #insancıl hukukun önemini iyi bilenler olarak tüm bu değerleri kendimize rehber edindik.

Bunlar bizim değerlerimiz.  

#safımız özgürlük, #insanca yaşam.

Bizimle iletişime geçin...

Bizimle her türlü iletişim yoluyla bağlantı kurabilirsiniz.

© 2019 by Reynar & Atlı