Çalışma Alanları

İdare Hukuku

Kamu Atama-Yükselme-Nakil Kararları vb.

Ticari Davalar

Banka Alacak Takibi - Bireysel ve Kurumsal Borç Takibi 

İnsan Hakları / Ayrımcılıkla Mücadele

Anayasa Hukuku / İptal Davaları 

Haksız Fiiller / Tazminat / Zarar Ziyan

Danışmanlık / İş Takibi

Hukuki Çeviri Hizmeti 

Marka / Patent

Aile Hukuku

Boşanma, Velayet, Nafaka vb.

Ceza Yargılaması

Ceza Yargılamasının tüm safhalarında temsiliyet/ Teminat / Ceza Takdiri / istinaf

İş hukuku / Sosyal Güvenlik

Mülkiyet Hukuku - Taşınmaz Mallar

Sözleşmeler Hukuku

Medya Hukuku

Tereke / Vasiyet

Hukuki Yazışmalar

© 2019 by Reynar & Atlı